AHMED-İ BEDEVÎ

(Seyyid) (Hi. 596-675) Mısır'ın en büyük velilerindendir. Hz. Ali neslinden gelir. Bir çok lâkabı vardır. Ona Afrika bedevileri tarzında (yüzü örten peçe) taşıdığından dolayı (el-Bedevi) deniyordu. 626 yılına doğru onda deruni bir tahavvül vukua geldi. Yedi kıraat üzere Kur'an okudu ve Şafii fıkhı tahsil eyledi. Kendisini ibadete vakfeyledi ve kendisine yapılan izdivaç teklifini reddeyledi. Berlindeki bir yazmada bu hususta şunlar yazılıdır: "Cennet hurilerinden başka hiçbir kadın ile evlenmemeğe ahdettim.

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.

Look at other dictionaries:

  • BEDEVÎ — Çölde yaşayan. Göçebe. Medeni olmayan ve şehir hayatı yaşamıyan. * Seyyid Ahmed i Bedevî nâmındaki büyük bir zâtın tarikatı ve onun mensubu olan. (Bak: Ahmed i Bedev …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • Ahmed Niyazi Bey — Ahmed Niyazi Niyazi Bey mit seine Soldaten …   Deutsch Wikipedia

  • AKTAB-I ERBAA — Ehl i sünnet âlimleri ve mütebahhir ve maneviyatta çok ileri zatlar tarafından şimdiye kadar dört büyük kutup olarak bilinen veliler.(Seyyid Abdulkadir i Geylâni, Seyyid Ahmed i Bedevi, Seyyid Ahmed i Rufâi, Seyyid İbrahim Desuki …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • Handakas — Héraklion Héraklion (el) Ηράκλειο Administration Pays …   Wikipédia en Français

  • Handax — Héraklion Héraklion (el) Ηράκλειο Administration Pays …   Wikipédia en Français

  • Heraklion — Héraklion Héraklion (el) Ηράκλειο Administration Pays …   Wikipédia en Français

  • Héraklion — 35° 20′ 00″ N 25° 00′ 48″ E / 35.33333, 25.013333 …   Wikipédia en Français

  • Iraklio — Héraklion Héraklion Ηράκλειο Données générales Pays …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.